CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Đ/c sản xuất: Lô 20CN3, CNN Khúc Xuyên, Phường Khúc Xuyên, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Văn phòng đại diện: 261 Lê Phụng Hiểu, Phường Vệ An, Tp Bắc Ninh

  • MIỀN BẮC : 033.211.7777
  • MIỀN NAM : 0903.723.006

                                                     Email: ngocgianguyen.nt@gmail.com